Tin tức sự kiện

Ngày: 13/05/2017

Xem tiếp 

Ngày: 10/05/2017

 

Xem tiếp 

Ngày: 26/04/2017

Xem tiếp 

Ngày: 26/04/2017

Xem tiếp 

Ngày: 05/04/2017

Khoa Ngoại ngữ thông báo cho tất cả các bạn sinh viên thuộc Khoa có nhu cầu hoàn thành các học phần còn nợ, học cải thiện điểm, học vượt đăng ký học trong Học kỳ hè.

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 04 tháng 04 đến ngày 15 tháng 4 năm 2017 (Giờ hành chính, gặp cô Mai Thanh)

- Địa điểm: Văn phòng Khoa, P. B305

- Hình thức: Đăng ký không quá 8 tín chỉ

- Học phí: Theo quy định của nhà trường.

Trân trọng!

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN