Giới thiệu về khoa

Ngày: 12/04/2015

“Mỗi sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh chính là một người kết nối xuyên ngôn ngữ và văn hóa”

CHUYÊN NGÀNH TING ANH THƯƠNG MI – DU LCH

 CHUYÊN NGÀNH TING ANH KỸ THUẬT

 CHUYÊN NGÀNH BIÊN PHIÊN DỊCH

Xem tiếp 

Ngày: 03/01/2015

Xem tiếp