Tin tức sự kiện
Sinh viên Trường Đại học Quang Trung tốt nghiệp sẽ được tập đoàn Hoàn Cầu tiêp nhận 100% sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành; 50% sinh viên các ngành khác khi được nhà trường giới thiệu.

Ngày: 10/05/2017

 

( BBT )
TIN LIÊN QUAN