Tin tức sự kiện
THÔNG BÁO: MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN VÀO HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2017

Ngày: 18/07/2017

( Khoa Ngoại Ngữ )
TIN LIÊN QUAN